St Valentine

St Valentine day
Anghofio Santes Dwynwen ar y 25ain?
"Gwnewch i fynu" drwy Dathlu Dydd San Ffolant gydag anrheg i'ch anwylyd.
Did you forget Santes Dwynwen on the 25th? 
"Get out of jail" by Celebrating St Valentine day with a gift for your loved one.