Cliciwch a chasglu ar gael! - Free Click and collect available! Free delivery for all orders over £50!
Cliciwch a chasglu ar gael! - Free Click and collect available! Free delivery for all orders over £50!
Cart 0

Croeso i Siop y Post, Bala - Welcome to Siop y Post, Bala

Nôl yn 2017, bu i’r Swyddfa Bost yn y Bala fel yr ydych yn ei hadnabod rwan fod dan fygythiad o gau, yn colli adnodd bwysig i’r gymuned leol. Dyma pryd penderfynodd un teulu ifanc ymgymryd ar her o brynnu a chadw’r gwasanaeth hanfodol i fynd yn yr ardal weldig hon.

Yn ogystal a rhedeg Swyddfa’r Bost yn y dref mae Iwan a Elen yn rhedeg y dafarn leol, busnes adeiladu a thrwsio tra’n magu pedwar plentyn bach.

Bu i Elen weithio yn swyddfa’r bost Y Bala am flynyddoedd cyn cymryd y Plas Coch drosodd, a pan ddaeth newyddion am newidiadau i’r gwasanaeth post yn y dref, penderfynodd ei fod yn amser ehangu ar ei busnes i sefydlogi dyfodol y post a’i theulu.

Nid yn unig yn cynnig gwasanaethau’r Post Brenhinol, mae’r swyddfa’r bost yn siop sydd llawn trysorau, o anghenion i’r swyddfa, anrhegion, gemwaith, teganau, cardiau a nifer o bethau eraill.

Back in 2017, the Post Office in Bala as you know it now was under threat of closing, losing a vital resource to the local community. This is when a young family decided to stand up and take on the challenge of buying and continue to providing the essential service in this rural area.

As well as running the Post Office in town, Iwan and Elen run a local pub, building and maintenance business and this while raising four small children.

Elen used to work at the Post office for years before taking the Plas Coch over, and when the news came to the change of services to the towns post office, they decided it was time to expand their business by stabilising the future of the Post Office and their family.

Not only do they provide the Royal Mail services, the Post office is a shop full of treasure, from stationery, gifts, jewellery, toys, cards and an array of other product. 

Dewch i weld ni! Visit Us!

Siop Y Post

50 High Street, Bala, Gwynedd, LL23 7AB

Monday - Friday, 9am - 5.30pm
Saturday, 9am - 5.30pm

Directions