Dragon graphic with Cymru text
Dragon graphic with Y Bala text
reversed graphic for inside window application
Graff feinyl y Ddraig Gymreig -  Welsh Dragon vinyl graphic
3 dragon graphics showing available sizes
sticker applied to car and laptop
large graphic shown cutting in sections
Vinyl with graphics being weeded
Siop Y Post

Graff feinyl y Ddraig Gymreig - Welsh Dragon vinyl graphic

Regular price £2.00 £0.00 Unit price per
Tax included.

Wedi'i dorri o finyl sglein awyr agored premiwm 5-7+ mlynedd.
Yn addas ar gyfer unrhyw arwynebau Glân a Sych, Llyfn a Chaled fel paent cerbydau a gwydr, gliniaduron, consolau gemau, loceri, blychau offer, waliau, ffenestri ac ati.

Ar gael hefyd fel sticer wedi'i wrthdroi i'w roi ar y tu mewn i wydr.

Amrhiw o liwiau ar gael - Du, Gwyn, Coch, Glas, Melyn, Oren, Gwyrdd, Chrome a Melyn Fflwroleuol.

Gellir ei dorri i unrhyw faint rhwng 75mm a 600mm (lled rholyn finyl), meintiau mwy yn bosibl mewn adrannau ar wahân. (yn mynd i orfod rhoi cynnig arni un diwrnod!)

ebostiwch  syniadau/cais i design@siopypost.co.uk

ooo0O0ooo

Cut from premium branded 5-7+ year outdoor gloss vinyl.
Suitable for any Clean & Dry, Smooth & Hard surfaces such as vehicle paintwork and glass, laptops, games consoles, lockers, toolboxes, walls, windows etc.

Also available as reversed sticker for application to the inside of glass.

Multitude of colours available - Black, White, Red, Blue, Yellow, Orange, Green, Chrome & Fluorescent Yellow.

Can be cut to any size between 75mm to 600mm (vinyl roll width), bigger sizes possible in separate sections. (going to have to try it one day !)

email design/request to design@siopypost.co.uk