News

Santes Dwynwen

Santes Dwynwen

Diwrnod Santes Dwynwen

Read more →


Diolch Siôn Corn | Thanks Santa

Diolch Siôn Corn | Thanks Santa

Cawsom degan newydd gan Siôn Corn, peiriant aruchel mygiau. We got a new toy from Santa, a mug sublimation machine. Oes gennych chi hoff lun yr hoffech chi ei roi ar fwg? Got a favourite photo you would like to put on a mug? Mae ein mygiau cerameg aruchel yn cael eu cynhyrchu gyda gorchudd premiwm diogel peiriant golchi llestri. Mewn lliw gwyn llachar a gyda gorffeniad sglein uchel, mae'r mwg ceramig wedi'i orchuddio yn ddelfrydol ar gyfer personoli gyda delwedd neu logo Our sublimation ceramic mugs are manufactured with a dishwasher safe premium coating. Bright white in colour and...

Read more →