News

Sul y Tadau - Father's day - 19/06/2022

Sul y Tadau - Father's day - 19/06/2022

Sul y Tadauau, prynwch anrheg i'ch tad o'n amrywiaeth eang o gynhyrchion. Fathering Sunday, treat your dad to a gift from our extensive range of products. https://siopypost.co.uk/collections/dynion-mens Hanes Sul y Tadau - History of Father's day https://www.telegraph.co.uk/men/fatherhood/fathers-day-2022-when-what-history-how-celebrate/

Read more →


Sul y Mamau Mawrth 27ain

Sul y Mamau Mawrth 27ain

Sul y Mamau Mawrth 27ain - Mothering Sunday 27th March

Read more →


Estyniad Siop | Shop extension

Estyniad Siop | Shop extension

Shop    e x  t   e    n    s     i     o      n .............

Grand opening on Monday 21st February

Read more →


Santes Dwynwen

Santes Dwynwen

Diwrnod Santes Dwynwen

Read more →


Diolch Siôn Corn | Thanks Santa

Diolch Siôn Corn | Thanks Santa

Cawsom degan newydd gan Siôn Corn, peiriant aruchel mygiau. We got a new toy from Santa, a mug sublimation machine. Oes gennych chi hoff lun yr hoffech chi ei roi ar fwg? Got a favourite photo you would like to put on a mug? Mae ein mygiau cerameg aruchel yn cael eu cynhyrchu gyda gorchudd premiwm diogel peiriant golchi llestri. Mewn lliw gwyn llachar a gyda gorffeniad sglein uchel, mae'r mwg ceramig wedi'i orchuddio yn ddelfrydol ar gyfer personoli gyda delwedd neu logo Our sublimation ceramic mugs are manufactured with a dishwasher safe premium coating. Bright white in colour and...

Read more →