Cliciwch a chasglu ar gael! - Free Click and collect available! Free delivery for all orders over £50!
Cliciwch a chasglu ar gael! - Free Click and collect available! Free delivery for all orders over £50!
Cart 0

Sul y Mamau 2024

Pryd mae Sul y Mamau 2024? Eleni, mae Sul y Mamau yn disgyn ar ddydd Sul, 10fed Mawrth. Mae diwrnod Sul y Mamau yn cael ei ddathlu yn newid o flwyddyn i flwyddyn yn y DU, er ei fod bob amser ym mis Mawrth. Mae'r diwrnod y mae'n disgyn ymlaen mewn blwyddyn benodol yn dibynnu ar bryd y Pasg, gan y bydd bob amser ar 4ydd Sul y Grawys.

When is Mother's Day 2024? This year, Mother's Day falls on Sunday, 10th March. The day Mother's Day is celebrated changes from year to year in the UK, though it's always in March. The day it falls on in a given year, depends on when Easter takes place, as it will always be on the 4th Sunday of Lent.

 


Older Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published