Cliciwch a chasglu ar gael! - Free Click and collect available! Free delivery for all orders over £50!
Cliciwch a chasglu ar gael! - Free Click and collect available! Free delivery for all orders over £50!
Cart 0

Shudehill Giftware

Mae Joe Davies yn fewnforiwr uniongyrchol, yn ddosbarthwr ac yn Gwmni Anrhegion 'masnach yn unig' cyfanwerthu.

Maent yn gwerthu i fanwerthwyr annibynnol ledled y DU, Iwerddon a hefyd yn allforio i lawer o wledydd ledled y byd.

Defnyddiwch ddewislen bori ar y dde i ddewis is-gategorïau Shudehill.

oooOooo

Joe Davies is a direct importer, distributor and wholesale 'trade only' Giftware Company. 

They sell to independent retailers throughout the UK, Ireland and also exports to many countries around the world.

Use browse by menu on the right to select Shudehill sub categories.