Cliciwch a chasglu ar gael! - Free Click and collect available! Free delivery for all orders over £50!
Cliciwch a chasglu ar gael! - Free Click and collect available! Free delivery for all orders over £50!
Cart 0

Llwy Caru | Love Spoons

Mae'r arferiad o roi llwyau Caru wedi bodoli ers dros gan mlynedd. Roedd y llwy gerfiedig yn arwydd o anwyldeb parhaol a wnaed gan ddyn ifanc at ei gariad.

Heddiw, gellir dal i roi llwyau a wnaed gan grefftwyr lleol gyda chariad, neu fel cofrodd personol o ymweliad â Chymru.

oooOooo

The custom of giving Love spoons has existed for over a hundred years. The carved spoon was a token of lasting affection made by a young man for his sweetheart.

Today, spoons made by local craftsmen can still be given with love, or as a personal souvenir of a visit to Wales.