Cliciwch a chasglu ar gael! - Free Click and collect available! Free delivery for all orders over £50!
Cliciwch a chasglu ar gael! - Free Click and collect available! Free delivery for all orders over £50!
Cart 0

Diolch Siôn Corn | Thanks Santa

Cawsom degan newydd gan Siôn Corn, peiriant aruchel mygiau.

We got a new toy from Santa, a mug sublimation machine.

Oes gennych chi hoff lun yr hoffech chi ei roi ar fwg?

Got a favourite photo you would like to put on a mug?

Mae ein mygiau cerameg aruchel yn cael eu cynhyrchu gyda gorchudd premiwm diogel peiriant golchi llestri. Mewn lliw gwyn llachar a gyda gorffeniad sglein uchel, mae'r mwg ceramig wedi'i orchuddio yn ddelfrydol ar gyfer personoli gyda delwedd neu logo

Our sublimation ceramic mugs are manufactured with a dishwasher safe premium coating. Bright white in colour and with a high gloss finish, the coated ceramic mug is ideal for personalising with an image or logo.


Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published