Cliciwch a chasglu ar gael! - Free Click and collect available! Free delivery for all orders over £50!
Cliciwch a chasglu ar gael! - Free Click and collect available! Free delivery for all orders over £50!
Cart 0
Rally car competitor name Decals
Rally car competitor name Decals
Rally car competitor name Decals
Siop Y Post

Rally car competitor name Decals

Regular price £4.99 £0.00 Unit price per
Tax included.

Wedi newid eich cyd yrwr eto? neu cystadlu hefo gyrrwr newydd? angen enw newydd?

Wedi dorri o finyl sglein awyr agored premiwm 5-7+ mlynedd.
DIM lliw cefndir.
Wedi'i gyflenwi ar dâp tac isel.

Yn addas ar gyfer unrhyw arwynebau Glân a Sych, Llyfn a Chaled fel paent cerbydau a gwydr.

Ar gael hefyd fel sticer wedi'i wrthdroi i'w roi ar y tu mewn i wydr.

Amrhiw o liwiau ar gael - Du, Gwyn, Coch, Glas, Melyn, Oren, Gwyrdd, Chrome a Melyn Fflwroleuol.

Dau graffeg, (yr un enw). enwau hir nodwch faint o fwlch ar gael.
Mae pob sticer yn mesur 300mm* o led x 40mm o uchder (30cm x 4cm)
*Bydd hyd y sticer(iau) yn amrywio yn dibynnu ar faint o nodau ar gyfer y testun.

e-bostiwch syniadau/cais i design@siopypost.co.uk

ooo0O0ooo

Changed your navigator again? or got a new ride? need a new name?

Cut from premium branded 5-7+ year outdoor gloss vinyl.
NO background colour.
Supplied on low tack application tape.
Suitable for any Clean & Dry, Smooth & Hard surfaces such as vehicle paintwork and glass.

Also available as reversed sticker for application to the inside of glass.

Multitude of colours available - Black, White, Red, Blue, Yellow, Orange, Green, Chrome & Fluorescent Yellow.

Two graphics, (same name). for long names state maximum length of space available.
Each sticker measures 300mm* wide x 40mm high (30cm x 4cm)
*Length of sticker(s) will vary depending on the amount of characters for the text.

email design/request to design@siopypost.co.uk