Cliciwch a chasglu ar gael! - Free Click and collect available! Free delivery for all orders over £50!
Cliciwch a chasglu ar gael! - Free Click and collect available! Free delivery for all orders over £50!
Cart 0
neverbeen bumper sticker on RS2000
bumper sticker
funny bumper sticker
Siop Y Post

Nürburgring track - vinyl graphic

Regular price £5.00 £0.00 Unit price per
Tax included.

Wedi'i dorri o finyl sglein awyr agored premiwm 5-7+ mlynedd.
Yn addas ar gyfer unrhyw arwynebau Glân a Sych, Llyfn a Chaled fel paent cerbydau a gwydr, gliniaduron, consolau gemau, loceri, blychau offer, waliau, ffenestri ac ati.

Ar gael hefyd fel sticer wedi'i wrthdroi i'w roi ar y tu mewn i wydr.

Lliwiau amrywiol ar gael - rhagosodiad du os na nodir.

Gellir ei dorri i unrhyw faint rhwng 100mm a 600mm (lled rholyn finyl)

ebostiwch  syniadau/cais i design@siopypost.co.uk

ooo0O0ooo

Cut from premium branded 5-7+ year outdoor gloss vinyl.
Suitable for any Clean & Dry, Smooth & Hard surfaces such as vehicle paintwork and glass, laptops, games consoles, lockers, toolboxes, walls, windows etc.

Also available as reversed sticker for application to the inside of glass.

Various colours available - Black default if not specified.

Can be cut to any size between 100mm to 600mm (vinyl roll width)

email design/request to design@siopypost.co.uk