Cliciwch a chasglu ar gael! - Free Click and collect available! Free delivery for all orders over £50!
Cliciwch a chasglu ar gael! - Free Click and collect available! Free delivery for all orders over £50!
Cart 0
Tractor graphic NO farmers NO food
Tractor round graphic NO farmers NO food
Tractor round graphic female driver NO farmers NO food
Sticker in production, cut pre assembly
Sticker in production, assembled
Siop Y Post

No Farmers No Food - vinyl graphic

Regular price £4.00 £0.00 Unit price per
Tax included.

Wedi'i dorri o finyl sglein awyr agored premiwm 5-7+ mlynedd.
Yn addas ar gyfer unrhyw arwynebau Glân a Sych, Llyfn a Chaled fel paent cerbydau a gwydr, gliniaduron, consolau gemau, loceri, blychau offer, waliau, ffenestri ac ati.

Lliwiau amrywiol ar gael - rhagosodiad du os na nodir.

Gellir ei dorri i unrhyw faint rhwng 100mm a 600mm (lled rholyn finyl)

Wedi'i wneud i archebu, gofynnwch am eich maint

ebostiwch  syniadau/cais i design@siopypost.co.uk

ooo0O0ooo

Cut from premium branded 5-7+ year outdoor gloss vinyl.
Suitable for any Clean & Dry, Smooth & Hard surfaces such as vehicle paintwork and glass, laptops, games consoles, lockers, toolboxes, walls, windows etc.

Various colours available - Black default if not specified.

Can be cut to any size between 100mm to 600mm (vinyl roll width)

Made to order please request your size

email design/request to design@siopypost.co.uk