Cliciwch a chasglu ar gael! - Free Click and collect available! Free delivery for all orders over £50!
Cliciwch a chasglu ar gael! - Free Click and collect available! Free delivery for all orders over £50!
Cart 0
Newydd - cerfio cerfwedd 3D / New - 3D relief carving
Newydd - cerfio cerfwedd 3D / New - 3D relief carving
Newydd - cerfio cerfwedd 3D / New - 3D relief carving
Newydd - cerfio cerfwedd 3D / New - 3D relief carving
Newydd - cerfio cerfwedd 3D / New - 3D relief carving
Newydd - cerfio cerfwedd 3D / New - 3D relief carving
Siop Y Post

Newydd - cerfio cerfwedd 3D / New - 3D relief carving

Regular price £999.00 £0.00 Unit price per
Tax included.

Ysgythrwr CNC bach 300mm x 180mm, cerfio pren neu blastig meddal.

Yn addas ar gyfer
Enwau platiau tai
Fframiau lluniau
Tagiau ci!

Meddalwedd wedi'i diweddaru, cerfiadau cerfwedd 3D o ffeiliau STL.
Ar hyn o bryd dim meddalwedd i greu ffeiliau STL 3D, Digon o fodel 3D ar gael ar nifer o wefannau.

e-bostiwch syniadau/cais i design@siopypost.co.uk

oooOooo

Small CNC engraver 300mm x 180mm bed will carve wood or soft plastic.

Suitable for
House plate names
Photo frames
Dog tags !

Software updated, 3D relief carvings from STL files. 
Currently no software to create 3D STL files, Plenty of 3D model available on numerous websites.

email design/request to design@siopypost.co.uk