Cliciwch a chasglu ar gael! - Free Click and collect available! Free delivery for all orders over £50!
Cliciwch a chasglu ar gael! - Free Click and collect available! Free delivery for all orders over £50!
Cart 0
Graffeg pysgota -  Fishing graphics (4)
Graffeg pysgota -  Fishing graphics (4)
Graffeg pysgota -  Fishing graphics (4)
Graffeg pysgota -  Fishing graphics (4)
Graffeg pysgota -  Fishing graphics (4)
Siop Y Post

Graffeg pysgota - Fishing graphics (4)

Regular price £2.00 £0.00 Unit price per
Tax included.

Wedi'i dorri o finyl sglein awyr agored premiwm 5-7+ mlynedd.
Yn addas ar gyfer unrhyw arwynebau Glân a Sych, Llyfn a Chaled fel paent cerbydau a gwydr, gliniaduron, consolau gemau, loceri, blychau offer, waliau, ffenestri ac ati.

Ar gael hefyd fel sticer wedi'i wrthdroi i'w roi ar y tu mewn i wydr.

Amrhiw o liwiau ar gael - Du, Gwyn, Coch, Glas, Melyn, Oren, Gwyrdd, Chrome a Melyn Fflwroleuol.

Gellir ei dorri i unrhyw faint rhwng 100mm a 600mm (lled rholyn finyl), meintiau mwy yn bosibl mewn adrannau ar wahân. (yn mynd i orfod rhoi cynnig arni un diwrnod!)

Llawer o ddyluniadau ar y rhyngrwyd, os dewch o hyd i unrhyw beth o ddiddordeb, cysylltwch â ni.

E-bostiwch pa ddyluniad, lliw a maint yr hoffech ei brynu.

ebostiwch  syniadau/cais i design@siopypost.co.uk

ooo0O0ooo

Cut from premium branded 5-7+ year outdoor gloss vinyl.
Suitable for any Clean & Dry, Smooth & Hard surfaces such as vehicle paintwork and glass, laptops, games consoles, lockers, toolboxes, walls, windows etc.

Also available as reversed sticker for application to the inside of glass.

Multitude of colours available - Black, White, Red, Blue, Yellow, Orange, Green, Chrome & Fluorescent Yellow.

Can be cut to any size between 100mm to 600mm (vinyl roll width), bigger sizes possible in separate sections. (going to have to try it one day !)

Lots of designs on the internet, if you find anything of interest, get in touch.

Email which design, colour & size you wish to purchase.

email design/request to design@siopypost.co.uk