Cliciwch a chasglu ar gael! - Free Click and collect available! Free delivery for all orders over £50!
Cliciwch a chasglu ar gael! - Free Click and collect available! Free delivery for all orders over £50!
Cart 0
Graffeg finyl y Ddraig Gymreig (proffil amgen) -  Welsh Dragon vinyl graphic (alternative profile)
Graffeg finyl y Ddraig Gymreig (proffil amgen) -  Welsh Dragon vinyl graphic (alternative profile)
Graffeg finyl y Ddraig Gymreig (proffil amgen) -  Welsh Dragon vinyl graphic (alternative profile)
Graffeg finyl y Ddraig Gymreig (proffil amgen) -  Welsh Dragon vinyl graphic (alternative profile)
Graffeg finyl y Ddraig Gymreig (proffil amgen) -  Welsh Dragon vinyl graphic (alternative profile)
Siop Y Post

Graffeg finyl y Ddraig Gymreig (proffil amgen) - Welsh Dragon vinyl graphic (alternative profile)

Regular price £1.50 £0.00 Unit price per
Tax included.

Wedi'i dorri o finyl sglein awyr agored premiwm 5-7+ mlynedd.
Yn addas ar gyfer unrhyw arwynebau Glân a Sych, Llyfn a Chaled fel paent cerbydau a gwydr, gliniaduron, consolau gemau, loceri, blychau offer, waliau, ffenestri ac ati.

Ar gael hefyd fel sticer wedi'i wrthdroi i'w roi ar y tu mewn i wydr.

Amrhiw o liwiau ar gael - Du, Gwyn, Coch, Glas, Melyn, Oren, Gwyrdd, Chrome a Melyn Fflwroleuol.

Gellir ei dorri i unrhyw faint rhwng 40mm a 600mm (lled rholyn finyl), meintiau mwy yn bosibl mewn adrannau ar wahân.

ebostiwch  syniadau/cais i design@siopypost.co.uk

ooo0O0ooo

Cut from premium branded 5-7+ year outdoor gloss vinyl.
Suitable for any Clean & Dry, Smooth & Hard surfaces such as vehicle paintwork and glass, laptops, games consoles, lockers, toolboxes, walls, windows etc.

Also available as reversed sticker for application to the inside of glass.

Multitude of colours available - Black, White, Red, Blue, Yellow, Orange, Green, Chrome & Fluorescent Yellow.

Can be cut to any size between 40mm to 600mm (vinyl roll width), bigger sizes possible in separate sections.

email design/request to design@siopypost.co.uk