Cliciwch a chasglu ar gael! - Free Click and collect available! Free delivery for all orders over £50!
Cliciwch a chasglu ar gael! - Free Click and collect available! Free delivery for all orders over £50!
Cart 0
Graff feinyl y Ddraig Gymreig (cellwair rygbi) -  Welsh Dragon vinyl graphic (rugby banter)
Siop Y Post

Graff feinyl y Ddraig Gymreig (cellwair rygbi) - Welsh Dragon vinyl graphic (rugby banter)

Regular price £10.00 £0.00 Unit price per
Tax included.

Rygbi'r 6 Gwlad, graffig draig Cymru v Lloegr.

Wedi'i dorri o finyl sglein awyr agored premiwm 5-7+ mlynedd.
Yn addas ar gyfer unrhyw arwynebau Glân a Sych, Llyfn a Chaled fel paent cerbydau a gwydr, gliniaduron, consolau gemau, loceri, blychau offer, waliau, ffenestri ac ati.

Ar gael hefyd fel sticer wedi'i wrthdroi i'w roi ar y tu mewn i wydr.

ebostiwch  syniadau/cais i design@siopypost.co.uk

ooo0O0ooo

6 Nations Rugby, Wales v England Welsh dragon graphic.

Cut from premium branded 5-7+ year outdoor gloss vinyl.

Suitable for any Clean & Dry, Smooth & Hard surfaces such as vehicle paintwork and glass, laptops, games consoles, lockers, toolboxes, walls, windows etc.

Also available as reversed sticker for application to the inside of glass.

email design/request to design@siopypost.co.uk