Cliciwch a chasglu ar gael! - Free Click and collect available! Free delivery for all orders over £50!
Cliciwch a chasglu ar gael! - Free Click and collect available! Free delivery for all orders over £50!
Cart 0
Gareth Hall Memorial Rally - vinyl graphic
Gareth Hall Memorial Rally - vinyl graphic
Gareth Hall Memorial Rally - vinyl graphic
Gareth Hall Memorial Rally - vinyl graphic
Gareth Hall Memorial Rally - vinyl graphic
Gareth Hall Memorial Rally - vinyl graphic
Gareth Hall Memorial Rally - vinyl graphic
Gareth Hall Memorial Rally - vinyl graphic
Siop Y Post

Gareth Hall Memorial Rally - vinyl graphic

Regular price £5.00 £0.00 Unit price per
Tax included.

Rali Goffa Gareth Hall i gefnogi Ambiwlans Awyr Cymru.

50% y gwerthiant yn mynd i gronfa Ambiwlans Awyr Cymru Clwb Moduro Bala a'r Cylch.

Wedi'i dorri o finyl sglein awyr agored premiwm 5-7+ mlynedd.
Yn addas ar gyfer unrhyw arwynebau Glân a Sych, Llyfn a Chaled fel paent cerbydau a gwydr, gliniaduron, consolau gemau, loceri, blychau offer, waliau, ffenestri ac ati.

Ar gael hefyd fel sticer wedi'i wrthdroi i'w roi ar y tu mewn i wydr.

Lliwiau ar gael - Du neu Gwyn.

Gellir ei dorri i unrhyw faint rhwng 100mm a 600mm (lled rholyn finyl)

ebostiwch  syniadau/cais i design@siopypost.co.uk

ooo0O0ooo

Support our Air Ambulance fund - Welsh air ambulance visit

ooo0O0ooo

Gareth Hall Memorial Rally in support of Welsh Air Ambulance.

50% of sales goes to Bala & District Motor Club's Welsh Air Ambulance fund.

Cut from premium branded 5-7+ year outdoor gloss vinyl.
Suitable for any Clean & Dry, Smooth & Hard surfaces such as vehicle paintwork and glass, laptops, games consoles, lockers, toolboxes, walls, windows etc.

Also available as reversed sticker for application to the inside of glass.

Colours available - Black or White.

Can be cut to any size between 100mm to 600mm (vinyl roll width)

email design/request to design@siopypost.co.uk