Cliciwch a chasglu ar gael! - Free Click and collect available! Free delivery for all orders over £50!
Cliciwch a chasglu ar gael! - Free Click and collect available! Free delivery for all orders over £50!
Cart 0
Decal logo clwb pêl-droed Cymru - Wales football club logo decal
Decal logo clwb pêl-droed Cymru - Wales football club logo decal
Decal logo clwb pêl-droed Cymru - Wales football club logo decal
Decal logo clwb pêl-droed Cymru - Wales football club logo decal
Decal logo clwb pêl-droed Cymru - Wales football club logo decal
Decal logo clwb pêl-droed Cymru - Wales football club logo decal
Decal logo clwb pêl-droed Cymru - Wales football club logo decal
Decal logo clwb pêl-droed Cymru - Wales football club logo decal
Decal logo clwb pêl-droed Cymru - Wales football club logo decal
Decal logo clwb pêl-droed Cymru - Wales football club logo decal
Decal logo clwb pêl-droed Cymru - Wales football club logo decal
Decal logo clwb pêl-droed Cymru - Wales football club logo decal
Decal logo clwb pêl-droed Cymru - Wales football club logo decal
Decal logo clwb pêl-droed Cymru - Wales football club logo decal
Decal logo clwb pêl-droed Cymru - Wales football club logo decal
Decal logo clwb pêl-droed Cymru - Wales football club logo decal
Siop Y Post

Decal logo clwb pêl-droed Cymru - Wales football club logo decal

Regular price £5.00 £0.00 Unit price per
Tax included.

Wedi'i dorri o finyl sglein awyr agored premiwm 5-7+ mlynedd.
Yn addas ar gyfer unrhyw arwynebau Glân a Sych, Llyfn a Chaled fel paent cerbydau a gwydr, gliniaduron, consolau gemau, loceri, blychau offer, waliau, ffenestri ac ati.

Ar gael hefyd fel sticer wedi'i wrthdroi i'w roi ar y tu mewn i wydr.

Graffeg finyl 3 haen Coch, Gwyn a Gwyrdd.

Gellir ei dorri i unrhyw faint rhwng 75mm a 600mm (lled rholyn finyl), meintiau mwy yn bosibl mewn adrannau ar wahân.

Wedi'i wneud i'ch archeb a'ch maint.

ebostiwch syniadau/cais i design@siopypost.co.uk

ooo0O0ooo

Cut from premium branded 5-7+ year outdoor gloss vinyl.
Suitable for any Clean & Dry, Smooth & Hard surfaces such as vehicle paintwork and glass, laptops, games consoles, lockers, toolboxes, walls, windows etc.

Also available as reversed sticker for application to the inside of glass.

3 layered vinyl graphic Red, White and Green.

Can be cut to any size between 75mm to 600mm (vinyl roll width), bigger sizes possible in separate sections.

Made to your order and size.

email design/requests to design@siopypost.co.uk