Cliciwch a chasglu ar gael! - Free Click and collect available! Free delivery for all orders over £50!
Cliciwch a chasglu ar gael! - Free Click and collect available! Free delivery for all orders over £50!
Cart 0
Celf wal finyl - Vinyl wall art (Everton)
Celf wal finyl - Vinyl wall art (Everton)
Celf wal finyl - Vinyl wall art (Everton)
Celf wal finyl - Vinyl wall art (Everton)
Celf wal finyl - Vinyl wall art (Everton)
Celf wal finyl - Vinyl wall art (Everton)
Celf wal finyl - Vinyl wall art (Everton)
Siop Y Post

Celf wal finyl - Vinyl wall art (Everton)

Regular price £15.00 £0.00 Unit price per
Tax included.

Celf wal wedi'i dorri â finyl / decal car

 • Gwreiddiol.
 • Delwedd wedi'i gwrthdroi i'w chymhwyso y tu mewn i'r ffenestr.
 • Celfyddyd llinell wrthdro (cyfnewid lliwiau).
 • Tu mewn tu allan a'i Wrthdroi (sgrin cefn y car).

  e-bostiwch syniadau/cais i design@siopypost.co.uk

  Amrhiw o liwiau ar gael - Du, Gwyn, Coch, Glas, Melyn, Oren, Gwyrdd.

  Pris yn dibynnu ar faint a chymhlethdod, os yw'r ddelwedd a gyflenwir yn JPG PNG BMP bydd angen trosi i graffeg fector SVG

  Chwiliwch ar y we am graffeg fector du a gwyn neu silwét am syniadau, gellir ei dorri mewn unrhyw finyl lliw sydd gennym mewn stoc, neu rannau gwahanol mewn lliwiau gwahanol.

  ooo0O0ooo

  Vinyl cut wall art / car decal

  • Original.
  • Reversed image for application inside window.
  • Inverted (colours swapped) line art.
  • Inverted & Reversed (rear car screen).

   email design/request to design@siopypost.co.uk

   Multitude of colours available - Black, White, Red, Blue, Yellow, Orange, Green.

   Price dependant on size and complexity, if image supplied is JPG PNG BMP image will require conversion to vector graphics SVG

   Search the web for black & white or silhouette vector graphics for ideas, can be cut in any colour vinyl we have in stock, or even different parts in different colours.