Cliciwch a chasglu ar gael! - Free Click and collect available! Free delivery for all orders over £50!
Cliciwch a chasglu ar gael! - Free Click and collect available! Free delivery for all orders over £50!
Cart 0
Addurn Dolig - Christmas ornament
Addurn Dolig - Christmas ornament
Addurn Dolig - Christmas ornament
Addurn Dolig - Christmas ornament
Siop Y Post

Addurn Dolig - Christmas ornament

Regular price £4.99 £0.00 Unit price per
Tax included.

Robin Plannwr Cerameg o Crochenwaith y Pentref 

Y pot cerameg chwaethus a chyfoes hwn sydd wedi'i gynhyrchu'n hyfryd mewn dyluniad robin goch. Yn llawn cymeriad, byddai'n ychwanegiad hyfryd i unrhyw gartref, boed yn addurn yn unig neu gyda phlanhigyn mewn pot!

Mae'r dyluniad swynol yn cynnwys pig cerfluniedig, adenydd a thraed sy'n ymestyn allan o weddill y fâs gan roi golwg 3D iddo, wedi'i baentio â gwydredd coch a brown cyferbyniol.

Rhowch blanhigyn mewn pot neu flodau y tu mewn i'r fâs i fywiogi unrhyw fantell neu silff mewn unrhyw ystafell yn eich cartref.

Byddai'r plannwr gwych hwn yn anrheg hyfryd i berchennog tŷ newydd, pen-blwydd, neu Nadolig.

  ooo0ooo

  Village Pottery Ceramic Robin Planter

  This stylish and contemporary ceramic pot which has been beautifully produced in an adorable robin design. Bursting with character, it would make a gorgeous addition to any home, whether simply as an ornament or with a potted plant!

  The charming design features a sculpted beak, wings and feet that sticks out from the rest of the vase giving it a 3D appearance, painted with a contrasting red and brown glaze.

  Simply place a potted plant or flowers inside the vase to brighten up any mantlepiece or shelf in any room in your home.

  This fabulous planter would make a lovely gift for a new homeowner, a birthday, or Christmas.